yandex_4771f953f98814eb.txt Нотариуси: Нотариуси Добрич

Нотариуси Добрич

Нотариусите в Добрич картата е интерактивна и можете да намерите нужният Ви нотариус.Точността на адресите зависи от самите нотариуси който са ги задали.
Нотариус №158

Веселин Желязков Томов 

Град Добрич ПК 9300
Адрес ул. Иван Пенаков №13
Телефон 058/601-999
Имейл notar_tomov@linkbg.com
Сайт:

Нотариус №535

Драгостин Петров Байчев 

Град Добрич ПК  9300
Адрес:ул. Генерал Киселов№5,ет. 2, сградата на "Ловнорибарският съюз"
Телефон 058/602-018
Факс 058/602-018
Имейл dragostin_baichev@abv.bg
Сайт:


Нотариус: №301

Елена Русчева Стоянова 

Град Добрич  ПК 9300
Адрес:бул. Добруджа №28, ет.1, стая №110
Телефон 058/603-132
Сайт:


Нотариус №177

Ирена Димитрова Пенева

Град Добрич ПК  9300
Адрес:ул. Димитър Петков № 4, ТЦ, ет. 2
Телефон 058/601-155,
         058/601-454
Имейл notarius177@dir.bg
Сайт:


Нотариус №155

Мирчо Добрев Стефано

Град Добрич  ПК 9300
Адрес бул. 25-ти септември №56, вх.Б, приземен етаж до "ДРС"
Телефон 058/604-147
Имейл notarius_175@abv.bg
Сайт:


Нотариус №159

Пламен Цанков Минков 

Град Добрич  ПК 9300
Адрес ул. Славянска №11 Б
Телефон: 058/605-436
Сайт:


Нотариус № 330

Радослав Тодоров Георгиев

Град Добрич  пк 9300
Адрес ул. Д-р Иван Пенаков № 13
Телефон 058/603192
Сайт:


Нотариус №084

Цветан Антонов Иванов 

Град Добрич пк 9300
Адрес ул. Даме Груев №13 ,А
Телефон 058/605-607,
        0888 808-919
        0896 622-262
Имейл notarius_antonov@abv.bg
Сайт:


Нотариус № 160

Юлиян Веселинов Димитров 

Град Добрич   пк 9300
Адрес ул. Екзарх Йосиф І №6,ет.1
Телефон 058/605-561
Имейл : notarius_160@abv.bg
Сайт:


Нотариус № 519

Юлияна Георгиева Демирева - Кадикянова

Град Добрич  пк 9300
Адрес ул. Генерал Киселов №3а, ет.1,(партер)
Телефон 058/604561
Имейл : julyanne@abv.bg
Сайт: